Alesko_logo

Brukare, anhöriga, patienter, vårdare...människor


Människan är en helhet med kropp, själ, tankar och känslor som formas i relation till andra.

Personliga assistenter och all annan vårdpersonal arbetar yrkesmässigt med sig själva som instrument och möter människor som har olika behov av stöd och hjälp.

Alesko arbetar med att öka medvetenheten om hur vi påverkas av allt detta i vårt dagliga varande och i vårt dagliga arbete.

Vi bidrar till autentiska möten och därmed till utveckling och förändring.

Våra program ökar deltagarnas medvetenhet, förmåga att kommunicera, fatta beslut och ta ansvar.

Vi ger deltagarna redskap för att hantera konflikter, vara i dialog och skapa förutsättningar för utveckling, både för individer och grupper.