Alesko_logo

Verksamhetsutveckling

Hur arbeta med människor i en verksamhet som är stark präglad av känslor?
Den frågan styr det mesta av det vi gör på Alesko. Vi vet att kvaliteten i verksamheten hänger intimt samman med kvaliteten i relationerna. Både mellan arbetskamrater, patienter och vårdare, brukare och assistent, föräldrar och assistenter etc. Vi vet att mänskliga relationer styr vårt handlande, både i den privata sektorn och den yrkesmässiga.

Vi stöttar företag inom vårdsektorn mot bättre resultat och bättre arbetsklimat.

- Styrelseutbildlning

- Ledningsgruppsutveckling
- Förändringsledning
- Coachning av chefer eller arbetsledare

Kontakta oss för ett förslag