Alesko_logo

Utbildning

Övrig vård & omsorg

Vårdpersonal möter andras problem och behov i sitt dagliga arbete och behöver därför använda sin egen person för att kunna utföra ett gott jobb. God självkännedom är en förutsättning för att kunna göra just det, och att se till att man själv orkar. Gränser hjälper oss se oss själva som separata individer, de hjälper oss att se var vårt ansvar börjar och slutar. Att medvetandegöra våra värderingar, som styr oss i varje situation, är också viktig för goda möten med brukare, föräldrar och kolleger.
Ingen kan utvecklas utan skapande dialog med andra.

Här kan du ladda ner vårt Utbildningsprogram: