Alesko_logo

Våra utbildningar

Våra utbildningar fokuserar i första hand på hur medarbetare, arbetsledare, chefer eller anhöriga kan utveckla sin förståelse för omgivningen och sig själva och därigenom bli en mer medveten, bättre och effektiv yrkesmänniska.
Samtidigt präglas alla våra utbildningar av gemensak och skratt.

Här kan du läsa mer om våra utbildningsprogram för...

- Personlig Assistans

​- Övrig vård & Omsorgsverksamhet