Alesko_logo

Seminarier / Föredrag

Att vara mamma till ett funktionshindrat barn

Livet tar inte slut. Att ha ett rikt liv, kanske ännu rikare, är inom räckhåll.  
Livet går i bitar, men när man sätter ihop det igen blir det inte samma, det kanske till och med blir bättre.


Lyssna till Irene Grönvall, grundare av Alesko och mamma till Isa, 22 år och svårt funktionshindrad.

Relationell utveckling är professionell utveckling

Varför är det relationella så viktigt?
All mänsklig utveckling sker i kontakt med andra, till och med från livets allra första början. Hela vårt väsen är uppbyggt för att vara i relation med andra. Hur vi hanterar våra liv, hur vi utvecklas, bestäms av kvaliteten på dessa relationer, på jobbet såväl som hemma.
Att vara trygg i sina relationer på arbetet ger stora utvecklingsmöjligheter för individen, arbetsgruppen, företaget och kvalitetssäkrar insatser riktade mot brukare och patienter.

Lyssna till Irene Grönvall, grundare av Alesko.


Workshop: För syskon till funktionshindrade barn

Hur är det att vara syskon till ett funktionshindrat barn. Detta är en workshop vi arrangerat tidigare och som faktiskt kan ge perspektiv och livsförbättringar för syskon.
Kontakta oss för ett förslag.