Alesko_logo

Handledning / Coachning

Stödinsatser för grupper eller individer som också kvalitetssäkrar vård och omsorg av brukare eller patienter.
Vi utgår alltid från verkligheten och de behov individen eller gruppen har.

Du kan alltså använda oss som stöd både för individer och/eller grupper.

Kontakta oss för ett förslag!