Alesko_logo

Hur kan vi hjälpa till?

Våra utbildningar bidrar till ökad förståelse mellan individer och grupper på företaget och ger därför direkta effekter på samarbetsklimatet och effektiviteten i verksamheten.

Vi har egen lång erfarenhet av att få ihop de olika rollerna kring en funktionshindrad människa eller patient.

Vi har hög kompetens kring mänskliga mekanismer, många års erfarenhet av att arbeta med grupper och individer och utöver det affärsförståelse och organisationsförståelse.

Alla våra program bygger på de förutsättningar som råder och vi fokuserar alltid på gemenskap och glädje, eftersom skrattet är så viktigt i utveckling.

Alesko är en del av Change Academy. En företagsgrupp som jobbar med organisations-utveckling utifrån branschperspektiv.