Alesko_logo

Om Alesko

Irene Grönwall, som grundat och driver Alesko, är själv mamma till en fler- funktionshindrad dotter, är utbildad pedagog och organisationskonsult. Hon har arbetslett assistenter i över 20 år.
Under de senaste tio åren har hon utbildat hundratals assistenter och föräldrar; och vet vilken utbildning assistenter behöver och kan ge den på ett effektivt sätt. Assistenterna får en utbildning och ett förhållningssätt som svarar mot brukarnas och assistenternas behov.
Irene har också handlett personliga assistenter, hållit seminarier och workshops, coachat verksamhetsledare samt arbetat med styrelseutbildning.

Branschen har behov av stöd som ex. utbildning av assistenter, föräldrar och arbetsledare. Eftersom många av företagen växer snabbt i en allt hårdare konkurrens finns behov av stöd av utveckling i organisation och verksamhet.

Vi i Alesko kan ge detta stöd och rätt utbildning. Vi har rätt erfarenhet, vi har rätt metoder och vi anpassar oss efter era behov.

De senaste femton åren har personlig asistans-branschen vuxit enormt. Massor med företag har startats och idag ställer Socialstyrelsen allt högre krav på kompetensutveckling av personal och ledning.

Alesko är en del av Change Academy Group.

Det är svårt att hålla isär rollerna som mamma, arbetsledare och assistent.
Det är min egen erfarenhet av att ha en nu 22-årig dotter som är svårt funktionshindrad.

Irene Grönwall
Grundare av Alesko