Alesko_logo

Professionell utveckling är...

Relationell utveckling

Alesko är ett företag som jobbar med utveckling inom vård- och omsorgsföretag med särskilt fokus på företag inom personlig assistans.

Vi integrerar relationell utveckling med professionell utveckling, eftersom vi vet att det leder till mer mogna, självständiga, professionella och effektiva medarbetare, grupper och team.

Ett professionellt och samtidigt relationellt förhållningssätt gagnar såväl arbetslaget som individerna och företaget.

Våra program skapar förutsättningar för trygghet och tillit i organisationen, vilket gynnar både medarbetare, brukare och patienter.


Alesko är ett företag inom Change Academy Group